Kažot – Električna Vozila

Opći uvjeti poslovanja


Informacije o trgovcu:


SPLIT BY LOCALS, obrt za trgovinu i usluge

OIB: 62687461132

Telefonski broj: +385 91 927 0906

Adresa elektroničke pošte: prodaja@kazot.hr

SJEDIŠTE: Kninska 32, 21000 Split

IBAN: HR3523600001102716886, Zagrebačka banka d.d.

 

 

OPĆI UVJETI

 

Nositelj svih prava na internet stranici https://www.kazot.hr je obrt SPLIT BY LOCALS, u daljnjem tekstu Prodavatelj.

Split by Locals,  pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na World Wide Web mreži – Internet

Ovi opći uvjeti poslovanja propisuju uvjete i pravila za korištenje iste te se odnose na korištenje Internetske stranice https://www.kazot.hr.

Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice i web shopa u skladu s njima.

Ovi opći uvjeti predstavljaju i predugovorne obavijesti sukladno čl. 60 Zakona o zaštiti potrošača.

Split by Locals pruža online uslugu prodaje u svoje ime i račun.


OPĆE ODREDBE

 

Prodavatelj je :

SPLIT BY LOCALS, obrt za trgovinu i uslugfe, vl. Kazimir Cukar, Kninska 32, 21000 Split, OIB: 62687461132, koji putem Internetske trgovine prodaju proizvode Kupcu.

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način da Prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja.

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, jamstva za ispravnost proizvoda (garancija) i uvjete njenog korištenja, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu Kupca. Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske.

Na pravne osobe kao kupce i na fizičke osobe koje  sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima Proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici www.kazot.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti odnosno ispisati Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu.

Kupnjom proizvoda putem Internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio ove Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta.

Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.

Prodavatelj nije odgovoran za pogreške, netočnosti ili druge nedostatke informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit i nematerijalnu štetu.

 

UVJETI KUPOVINE

 

Internetska kupovina može se ostvariti samo ukoliko se Kupac prijavi na za to predviđenom mjestu. Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Internetskoj stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u košaricu klikom na link „U košaricu“. Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda u najkraćem mogućem vremenu kada ga Prodavatelj pribavi).

 

UVJETI PLAĆANJA

 

Sve cijene su istaknute u euru i HRK uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine.

Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022)

Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove prijevoza, dostave ili poštanskih usluga. Cijene ne uključuje niti troškove telekom operatera kupca.

Izravne troškove eventualnog povrata robe Kupac mora snositi sam. 

Naručenu robu možete platiti pouzećem, po predračunu, općom uplatnicom (virmanom) ili kreditnom/debitnom karticom.

 

Plaćanje karticom online

Plaćanje karticom u poslovnici

Plaćanje po predračunu – Ukoliko se vrši plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu primatelja računa šaljemo predračun sa potrebnim podatcima za plaćanje. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu ili se može osobno preuzeti.

Plaćanje pouzećem – Plaćanje pouzećem vrši se prilikom preuzimanja paketa. Plaćate direktno dostavljaču, isključivo po njegovim uvjetima poslovanja.

Ukoliko Kupac (fizička osoba) želi R1 račun, dovoljno je u drugom/trećem koraku narudžbe (korak “Dostava i plaćanje”) zatražiti R1 i ispuniti sva polja s podacima tvrtke.

Kupac je suglasan da, ukoliko Prodavatelj prema vlastitom nahođenju u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može i izričito je ovlašten bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

 

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.

 

Ukoliko se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ponuditelj će kupcu omogućiti odustajanje od kupnje i raskid ugovora. Ukoliko kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, Prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje. U tom slučaju Kupac odgovara Prodavatelju za svu štetu i sve troškove koje bi Prodavatelj pri tome mogao imati.

 

Prodavatelj se svim svojim snagama trudi osigurati skladnost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe, raskid ugovora ili zamjenu naručenog proizvoda.

 

Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne odražavaju svojstva proizvoda.

 

Moguća su manja odstupanja u odnosu na prikazane fotografije ili opise naših proizvoda. Split by Locals nije odgovoran za eventualno nastale tehničke propuste i pogreške u cijenama, kao i druge tipografske ili fotografske pogreške i propuste.

 

U slučaju greške u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, pogreške u tehničkom opisu, fotografiji proizvoda proizvod se neće prodati po pogrešno navedenoj cijeni, a kupac ima pravo raskida ugovora.

 

 

 

RASKID UGOVORA

 

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke robe odnosno i za usklađenost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s ugovorom sukladno odredbama zakona i ovim općih uvjeta poslovanja.

U slučaju materijalnog nedostatka na robi na odnose prodavatelja i kupca primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuju obveznopravni odnosi o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.


Pravo potrošača na raskid ugovora

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.  Ako je jednom narudžbom naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.  Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe. U slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, rok iz stavka 1. započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor, i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Prodavatelj će bez odgađanja dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora iz ovih općih uvjeta poslovanja.

Ako Kupac jednostrano raskine ovaj Ugovor, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je primio od Kupca, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka Kupca o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Prodavatelj ponudio.

Neće se izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Kninska 32, 21000 split bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je sukladno ovim općim uvjetima poslovanja obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju.

Potrošač ne smije koristiti digitalni sadržaj ili digitalne usluge te ih ne smije stavljati na raspolaganje trećim osobama.

Povrat novca biti će izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi Proizvod. Neposredan trošak povrata robe snosi sam Kupac.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Vraćeni Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji Proizvoda. Potrošač treba robom rukovati i pregledati je na isti način na koji mu se to dozvoljava u trgovini.

U slučaju povrata robe koja je korištena na način koji nije potreban za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe,koja je vidno korištena ili je korištena u mjeri većoj nego što je to potrebno za utvrđivanje naravi, karakteristika i funkcioniranja robe, nema svu pripadajuću ambalažu ili nije dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine teretimo Vas za iznos od 50% vrijednosti vraćene robe za umanjenje vrijednosti robe, odnosno minimalni iznos od 100 kn / 13,27 € (razmjerno sniženje cijene za umanjenu vrijednost robe).

Umanjena vrijednost robe može se osobito odnositi na troškove čišćenja i popravaka te, ako se roba više ne može prodati kao nova, objektivni opravdani gubitak pri prodaji vraćene robe kao rabljene robe ili njezinog otpisa/uništenja.

U slučaju povrata robe iz asortimana zračnica i guma koji su  korišteni na način koji nije potreban za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe ili su korišteni u mjeri većoj nego što je to potrebno za utvrđivanje naravi, karakteristika i funkcioniranja robe, nema svu pripadajuću ambalažu ili nisu dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine teretimo Vas za iznos od 90% vrijednosti vraćene robe za umanjenje vrijednosti robe, odnosno minimalni iznos od 100 kn / 13.27 € (razmjerno sniženje cijene za umanjenu vrijednost robe).

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 86. Zakona o zaštiti potrošača odnosno ako je:

predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

potrošač posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

potrošač posebno zahtijevao posjet prodavatelju radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.

  

Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te Prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.

 

Upute za jednostrani raskid ugovora

 

 

 

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

 

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

 

2. Prima Split by Locals, Kninska 32, 21000 Split, +385 91 927 0908, prodaja@kazot.hr

 

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana______________________

 

___________________ potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

 

___________________ datum.

 

 

 

Ukoliko trgovac omogućuje potrošaču jednostrani raskid ugovora na svojoj mrežnoj stranici, dužan je potrošaču dati sljedeću uputu:

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Dostava

 

Naručenu robu dostavljamo putem dostavnih službi ili naše vlastite dostave (Grad Split). Za sve narudžbe od 66.36 € / 500,00 kn (s PDV-om) na više dostava je BESPLATNA. Za sve narudžbe ispod 66.36 € / 500,00 kn (s PDV-om) dostava se naplaćuje 7.96 € / 60,00 kn (PDV uključen). Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022)

 

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti i u našoj poslovnici “Kažot” Kninska 32, Split. Osobno preuzimanje robe je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

 

Prodavatelj će obavijestiti kupca  kada je  narudžba spremna za isporuku. Rok za preuzimanje narudžbe je 8 dana od dana primitka obavijesti.

Nakon isteka roka od 8 dana smatra se da je kupac odustao od iste te se ugovor o prodaji raskida.

 

Prilikom podizanja narudžbe kupac mora imati u posjedu osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument , a  predstavnik pravne osobe žig te pravne osobe kako bi ovjerio otpremnicu. Bez predočenja osobnog identifikacijskog dokumenta odnosno ovjere pečatom za pravnu osobu roba neće biti isporučena.

 

Proizvodi koji su plaćeni, a nije odabrano osobno preuzimanje,  biti će isporučeni Kupcu na adresu kupca ili na adresu treće osobe navedene u ponudi kupca. Redovna dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Vrijeme dostave pojedinog proizvoda bit će definirano putem povratne elektroničke poruke (e-mail), a u svakom slučaju u roku od najviše 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Vrijeme isporuke od strane Prodavatelja u takvom e-mailu za samog kupca, je informativne naravi i ne obvezuje Prodavatelja:

 

-za robu koju šaljemo kurirskom službom, a nalazi se na našem centralnom skladištu, dostava se u pravilu  vrši u roku od 2-3 radna dana od izvršene narudžbe (u slučaju plaćanja putem virmana, nakon primljene uplate). Iznimka su otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu.

 

– ukoliko se roba nalazi na više vanjskih lokacija, dostava se u pravilu vrši u roku od 3-7 radnih dana od izvršene narudžbe (u slučaju plaćanja putem virmana, nakon primljene uplate). Iznimka su otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu.

 

Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća na adresi koju je naznačio kupac zbog toga što kupac trenutno nije na naznačenoj adresi troškove slijedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke, snosi kupac.

 

Proizvod se smatra isporučenim kada preuzimatelj parafira pisanu potvrdu o preuzimanju iste te istu dostavi Prodavatelju ili preda dostavnoj službi.

 

Kupac prilikom uručenja kupljene robe treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača.

 

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

 

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

 

Ako roba ima vidna oštećenja ambalaže, nedostatke ili se radi o robi koju niste naručili molimo da paket ne preuzimate – dostavljač će ga vratiti nama, a naša korisnička podrška kontaktirat će vas kako biste dogovorili novu dostavu ispravne robe ili eventualni povrat sredstava za slučaj da roba koju želite nije raspoloživa. Za povrat, zamjenu ili reklamaciju javite se našoj korisničkoj službi putem emaila: info@kazot.hr.

 

Komercijalno jamstvo

 

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje komercijalno jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i Izjavi o komercijalnom jamstvu , u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i Izjave o komercijalnom jamstvu. Izjava o komercijalnom jamstvu smatra se punovažnim uz predočenje računa.

 

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu. Neispravni uređaj možete odnesti direktno u ovlašteni servis ili ga donijeti kod nas u poslovnicu nakon čega ćemo ga mi proslijediti u ovlašteni servis. U slučaju da je reklamacija “lažna” i neutemeljena trošak dijagnostike i slanja robe sa servisa snosi kupac.

 

 

 

Zaštita osobnih podataka kupca

 

Osobni podaci kupaca pribavljeni putem Internetske trgovine zaštićeni su i čuvaju se u skladu s Politikom zaštite osobnih podataka na web stranci.

 

Osobni podaci Kupaca biti će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet web shopa te za ispunjenje zakonskih obveza. Osobni podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje Kupaca o ponudama proizvoda, poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjenu međusobne suradnje. Svi se podaci o korisnicima i Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja. Za više informacija o obavijesti o obradi podataka stranke kliknite ovdje.


Za više podataka o politici zaštite osobnih podataka na web stranici kliknite ovdje.

 

Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.

 

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

 

U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore podnesu u  poslovnom prostoru , putem pošte na adresu Kninska 32, 21000 Split, odnosno putem elektroničke pošte na adresu info@kazot.hr nakon čega će Prodavatelj potvrditi primitak prigovora Kupcu.

 

Načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane Prodavatelja:

 

Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno Zakonu o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.


Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova 

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije ili putem tijela za ARPS: Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2.

 

Sudsko rješavanje sporova

 

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i kupac će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je sud u Splitu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare